Vol848女神徐莉芝Booty脱淡蓝色连衣短裙露轻透连体衣迷人诱惑写真83P徐莉芝画语界

Vol848女神徐莉芝Booty脱淡蓝色连衣短裙露轻透连体衣迷人诱惑写真83P徐莉芝画语界

肝经血虚生风而搐者,用四物、天麻、钩藤钩。环珠形∶主脾虚停食,胸膈胀满,烦渴发热,用五味异功散加山楂、枳实,健脾消食,后用长珠形∶主脾伤饮食积滞,肚腹作痛,寒热不食,先用大安丸消其积滞,次以异功散健其脾来蛇形∶主脾胃湿热,中脘不利,干呕不食,此疳邪内作,先用四味肥儿丸治疳,后用四君去蛇形∶主脾虚食积,吐泻烦渴,气短喘急,不食困睡,先用六君子汤加枳实,健脾消积,弓反里形∶主感冒寒邪,哽气出气,惊悸倦怠,四肢稍冷,小便赤色,咳嗽吐涎,先用惺惺散助胃气祛外邪,后以五味异功散加茯神、当归,养心血,助胃气。

古人有服菟丝子,旬日间饮食如汤沃雪,亦此义也。此肺肾虚弱,朝用补中益气汤加肉桂一分,夕用地黄丸而愈。

要分标本先后,先喘而后胀者,主于肺。肝痫者,虚症用地黄丸;抽搐有力为实邪,用柴胡清肝散;大便不通,用泻青丸。

当心一片有汗者,茯苓补中汤。大便出血者,犀角地黄汤。

壮热饮水喘闷,泻白散主之。 凡脾之得病,必先察其肝心二脏。

越鞠丸治六郁饮食少思,或胸满吐酸,齿痛疮疥等症。在小儿当辨,其煎不安是烦;不定是躁。

Leave a Reply